Hva skjer
Om noen dager, så vil det bli satt opp flere lekeapparater på lekeplassen rundt der hvor huska og sandkassen står. Det skal blant annet graves og støpes. Hvor lang tid dette vil ta vet vi ikke, men området vil bli sperret av slik at det ikke blir muligheten til å benytte de eksisterende lekeapparatene.

Spesielle forholdsregler
Vi ber om at ungene ikke oppholder seg ved anleggsarbeidene ved leke- og ballplassen i denne perioden samt holder god avstand til maskiner som evt. blir brukt. Vi ber foreldrene om å snakke med barna om dette slik at vi unngår ulykker. 

 

Styret tar forbehold om endringer.

På forhånd takk for hjelpen