Fra ca. 1. april så vil det tre i kraft en ny avfallhåndtering. Avfallsbeholderen som står i skurene utenfor hver oppgang vil bli fjernet og vil bli erstattet med en midlertidig container som vil stå ved siden av papirconteineren ned på parkeringsplassen. Dette vil være en midlertidig løsning til noe mer permanent er på plass.

Bakgrunnen for dette er blant annet fremkommelighet for renovasjonsbilen og HMS. Vi har fått påtrykk fra Roaf, som er ansvarlig for avfallshentingen i kommunen, om at de som kjører og tømmer her klager på dårlig arbeidsforhold. Det er flere utfordringer med å manøvrere bilen og håndtere dunkene til og fra boder i flere av blokkene. Så er det snuplassen innerst i borettslaget, hvor det veldig ofte står parkert biler selv om det er skiltet med parkering forbudt.

Styret ser at den enkelte beboer vil få lengre vei, noen mer enn andre, for å kvitte seg med avfallet, men styret finner dessverre ikke noen bedre løsning på dette.

I samarbeid med Roaf så er det er planlagt å opprette avfallsbrønner nede ved bommen på lekeplassen løpet av 2019. Etter fastlagte kriterier for en slik plassering var dette det best egnede stedet. Styret vil komme tilbake med mer informasjon når dette tiltaket sette i gang.


STYRET