I uke 49 (30.11.20) fram til og med uke 52 (23.12.20) er det planlagt gjennomføring av utbedringsarbeid på takene til blokk 23, 24, 25, 26, 29 og 30.

Dette gjelder ikke hele takene, men punktvis da det enkelte steder er oppdaget ødelagte takstein og takunderlag. Dette for å unngå fremtidige lekkasjer. Det vil bli satt opp stillas der det skal utbedres.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER

Vi ber om at ungene ikke oppholder seg ved anleggsarbeidene i denne perioden samt holder god avstand til maskiner som evt. blir brukt. Vi ber foreldrene om å snakke med barna om dette slik at vi unngår ulykker. På forhånd takk for hjelpen.

Styret tar forbehold om endringer.


Med vennlig hilsen Styret