Den 2. september så starter vi arbeidet med utskifting av himlingsplater og lys i øvre garasjeanlegg. Arbeidet er estimert til å ta ca 3. uker og skal etter planen være ferdig den 20. september. Det blir ikke utskifting av alle himlingsplatene, men kun de som er ødelagte samt reparasjon av noen påkjøre områder.  Lampene i mellomgangen og de eldste lampene i garasjeanlegget blir skiftet ut.

Under denne utskiftingen, så er det ikke nødvendig å flytte bilene, men vær obs når du kjører inn og hold lav fart og vis hensyn.