For beboere

USBL

Ordinær forretningsførsel innebærer at Usbl ivaretar alle nødvendige oppgaver et styre i boligselskapene vil ha i løpet av et normalt driftsår. Hvert boligselskap vil ha en egen rådgiver som kan bistå i nødvendige saker.

Basistjenestene er de faste tjenester Usbl skal utføre på boligselskapets vegne for avtalt pris (honorar). I hovedsak innebærer basistjenestene:

Forretningsførsel

  • Generell rådgivning overfor styret og andelseiere
  • Følge opp at eiendom og eventuelle ansatte er tilstrekkelig forsikret.
  • Tilstedeværelse på ordinære generalforsamlinger/ årsmøter

Regnskap

  • Vi fører boligselskapets regnskap. Boligselskapet har egen fast regnskapskontakt
  • Utbetaling av fakturaer og bilagsbehandling
  • Kapitalforvaltning
  • Fakturering av tjenester fra boligselskapet overfor beboere og andre
  • Føring av årsoppgjør, i tillegg tertialregnskap hvert år den 30. april og 31. august
  • Avdelings- og prosjektregnskap etter nærmere avtale (brensel, garasje, rehabilitering og lignende)
  • Utsendelse av ligningsopplysninger til den enkeltes selvangivelse
  • Avlønning av ansatte, utbetaling av styrehonorar

Felleskostnader

  • Innkreving av fellesutgifter/leie
  • Avtalegiro/trykking og utsendelse av giroer
  • Fullstendig restanseoppfølging (inkasso)

Generalforsamling/årsmøte

  • Tilrettelegging og bistand ved utarbeidelse av årsmelding
  • Trykking og utsendelse av innkalling
  • Tilrettelegging og gjennomføring av generalforsamling/årsmøte i samarbeid med styret
  • Møteledelse

Ajourhold

  • Registrere overdragelser av leiligheter i boligselskapene
  • Følge opp bestemmelsene om forkjøpsrett
  • Sørge for notering av pant

Kontaktinformasjon:

Tlf: 22 98 38 00

Faks: 22 98 38 01
Hjemmside: www.usbl.no

E-post: usbl@usbl.no

Boligbyggelaget Usbl
Arbeidersamfunnets plass 1
Postboks 8944 Youngstorget
0028 Oslo