For beboere

Parkeringsregulering

Vaktselskapet Smart Security har fått i oppgave å kontrollere parkerte kjøretøyer i området til borettslaget. Informasjon om parkeringsreglene kan du lese ved å klikke på linken nederst på siden.

Styret har lagt til rette parkeringsplassene mot ballplassen for utleie til beboere i Ospelia brl. som har flere biler. Styret gjør oppmerksom på at dette kun gjelder biler med maks totalvekt på 3500 kg. Styret oppfordrer de som er interessert i å leie plass om å ta skriftlig kontakt med styret på e-post: styretospelia@getmail.no  eller legg en lapp i postkassen til leder. Vi trenger da opplysninger om navn, adresse, telefon og bilnr.  Prisen for en reservert parkering er pr.  i dag på kr. 250 ,- mnd. Det er begrenset med plasser slik at de med størst behov får p-plass.

Link til parkerings vedtektene