Ved gjennomgang av fellesbodene i Ospelia borettslag opplever styret at mange beboere bruker fellesbodene og fellesgangene, som oppbevaringsplass av søppel, møbler etc. Dette er ikke tillatt og vi ber om at dette fjernes umiddelbart. Fellesboder skal kun brukes til oppbevaring av sykler, barnevogner, kjelker, ski og akebrett. Alt annet skal plasseres i private boder som tilhører leiligheten. De som flytter fra borettslaget må ta med seg det de eventuelt har i fellesbodene.

Blir ikke dette fulgt opp, så vil styret på eget initiativ få dette fjernet på beboers regning og risiko. Styret ber om at sykler, barnevogner, kjelker, ski og akebrett, som fortsatt er i bruk og som skal tas vare på, om å merker gjenstandene godt med navn og andelsnr. innen 18.05.20. Alt annet skal fjernes.

Viser til § 5 i husordensreglene:

«Felles boder skal kun brukes til oppbevaring av sykler, barnevogner, kjelker, ski og akebrett. Det er ikke tillatt å hensette møbler, komfyrer, kjøle/fryseskap, Tv etc. i felles boder».

Styret

Epost: styretospelia@getmail.no