Beboers ansvar:

  • Fjerne snø og is fra inngangsparti og inn til søppelboden.
  • Strø med grus og feie ved behov.

Disse oppgavene skal utføres av beboerne i den enkelte oppgang og det er satt opp kalender med oversikt over hvilken uke beboeren har ansvaret.

Viktig at alle tar sin del. Bytt med naboen om du ikke kan den uken du er satt opp på.

Grus finner du i gruskassen og det er satt ut kost og spade merket med oppgangsnummer i hver enkelt oppgang/bod. Ta godt vare på disse og skulle det mangle samt at gruskassen skulle bli tom, så gi beskjed til styret.

Ved behov er det tillatt å fjerne snø også utenom den uken du er satt opp.

Kontakt oss gjerne om noe er uklart.

Styret