Styret har fått flere henvendelser fra beboere om unger som klatrer og hopper oppå avfallsbrønnene. Vi ber foreldrene om å snakke med barna om dette slik at vi unngår ulykker og ødeleggelser av brønnene. 

På forhånd takk for hjelpen.