Det vil bli gjennomført spyling av gangveien i indre området tirsdag 1. juni. Det er ikke noe spesielle forhåndsregler utover at man ikke parkerer biler i indre området i denne tiden.