For beboere

Når uhellet er ute ....

1. Steng hoved stoppe kranen

2. Ring forsikringsselskap for hjelp til å få bort vannet. Eventuelt kan du kontakte 
    et skadebegrensningsfirma eller et rørleggerfirma.
3. Berg verdifulle gjenstander og løsøre over i tørre rom. Tenk spesielt på viktige
    papirer og teknisk utstyr oa. som ikke tåler vann.
4. Start så med å tørke opp/fjerne vannet. Ikke vent på skade hjelperne, selv om du har 
    kontaktet dem.


Skadebegrensingsfirma: Polygon – telefon: 22 28 31 10
Vannlekkasje: Johan Pedersen – telefon: 67 07 51 29, eller en godkjent rørlegger som du kjenner.
Tett kloakk rør: TT-teknikk – telefon: 02490