For beboere

Vaktmestertjenester

Ospelia Borettslag kjøper vaktmestertjeneste av Thomas Pettersen, Ospelia 24 b, 1481 Hagan, som inkluderer 32 t/mnd. Dette timeantallet disponerer vaktmesteren fritt i løpet av måneden (fleksitid), men ikke slik at det kan føre til unødvendig opphold i arbeidsoppgavene.

Arbeidsbeskrivelse

Vaktmestertjenesten skal inneholde følgende arbeidsoppgaver.

 • Grøntanlegg, snømåking og strøing
  Vaktmesteren har ansvar for å klippe plenene og hekkene i borettslaget så ofte han finner dette nødvendig eller etter avtale med styret i borettslaget. Han skal ellers sørge for at grøntanlegget og indre området er ryddig og i orden blant annet ved å plukke opp søppel og annet.

  Vaktmester har ansvaret for å måke snø i nedgangene til garasjeanlegg, gjesteparkeringen, trappen ved enden av 26 c og rundt bommen. Disse områdene skal også strøs så ofte han finner dette nødvendig eller når situasjonen tilsier det.

  Han har i tillegg ansvaret for å tømme søppeldunkene i borettslaget jevnlig og stenge og åpne ute-vann god tid før vinteren setter inn og når våren trer frem og avlese vannmåleren ved årets slutt.
 • Garasjeanlegget
  Følge opp riktig vedlikehold etter anvising fra entreprenøren og utfører av rehabiliteringen av garasjeanlegget.
   
 • Flaggheising
  Han har ansvar for at flagget blir heiset og ta ned på offentlige flaggdager.
   
 • Vedlikehold- og reparasjonsarbeider
  Vaktmester har ansvar for å påse at fellesarealene i borettslaget er i orden. Dette innebærer blant annet å skifte ut lyspærer i garasjeanlegg, utendørsområder og inne i fellesområdene i blokkene, føre tilsyn med strøkasser og påse at de er fylt etter behov, føre tilsyn med lekeapparater og fasaden i borettslaget. Han skal rette små feil og mangler. Ved større feil eller mangler plikter vaktmesteren å kontakte styret. Unntatt er service-arbeider som krever øyeblikkelig assistanse.
 • Upålagte vedlikeholds- og reparasjonsarbeid for beboere
  Vaktmesteren kan påta seg spesielle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider for beboerne. For slike arbeider har vaktmesteren krav på godtgjørelse fra den enkelte beboer for arbeidspenger og delekostnader. Slike arbeider avtales direkte mellom vaktmester og den enkelte beboer og skal ikke gå utover arbeidsoppgavene i henhold til kontrakten.

Kontaktinformasjon: Thomas Pettersen, Ospelia 24 b, 1481 Hagan, 3 etg.
mobil: 483 68 741 eller på epost: pettersen_235@hotmail.com .