Nyttig informasjon

Hva er forkjøpsrett?

Med forkjøpsrett kan du velge om du vil delta i budrunden eller vente til selger har akseptert et bud fra en budgiver. Velger du det siste alternativet kan du tre inn i avtalen og overta boligen for den aksepterte summen dersom du har lengre ansiennitet enn budgiveren.

Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende ved overdragelser til nærstående. Med nærstående menes ektefelle, samboer, søsken, foreldre, barn eller barnebarn. Medlemmene i et boligbyggelag har vanligvis forkjøpsrett til boliger i borettslag tilsluttet boligbyggelaget.

Dersom det er flere medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett, vil den med lengst ansiennitet få tilslaget.

De som allerede eier en andel i borettslaget som den aktuelle boligen tilhører, har gjerne forkjøpsrett foran andre medlemmer. Dersom det er flere andelseiere i borettslaget som vil bruke forkjøpsretten, er det botiden i borettslaget som bestemmer hvem som får tilslaget.

Reglene om forkjøpsrett finner du i Lov om borettslag § 4-11 til § 4-22.