For beboere

USBL

Ordinær forretningsførsel innebærer at Usbl ivaretar alle nødvendige oppgaver et styre i boligselskapene vil ha i løpet av et normalt driftsår. Hvert boligselskap vil ha en egen rådgiver som kan bistå i nødvendige saker.

Basistjenestene er de faste tjenester Usbl skal utføre på boligselskapets vegne for avtalt pris (honorar). I hovedsak innebærer basistjenestene:

Forretningsførsel

 • Generell rådgivning overfor styret og andelseiere
 • Følge opp at eiendom og eventuelle ansatte er tilstrekkelig forsikret.
 • Tilstedeværelse på ordinære generalforsamlinger/ årsmøter

Regnskap

 • Vi fører boligselskapets regnskap. Boligselskapet har egen fast regnskapskontakt
 • Utbetaling av fakturaer og bilagsbehandling
 • Kapitalforvaltning
 • Fakturering av tjenester fra boligselskapet overfor beboere og andre
 • Føring av årsoppgjør, i tillegg tertialregnskap hvert år den 30. april og 31. august
 • Avdelings- og prosjektregnskap etter nærmere avtale (brensel, garasje, rehabilitering og lignende)
 • Utsendelse av ligningsopplysninger til den enkeltes selvangivelse
 • Avlønning av ansatte, utbetaling av styrehonorar

Felleskostnader

 • Innkreving av fellesutgifter/leie
 • Avtalegiro/trykking og utsendelse av giroer
 • Fullstendig restanseoppfølging (inkasso)

Generalforsamling/årsmøte

 • Tilrettelegging og bistand ved utarbeidelse av årsmelding
 • Trykking og utsendelse av innkalling
 • Tilrettelegging og gjennomføring av generalforsamling/årsmøte i samarbeid med styret
 • Møteledelse

Ajourhold

 • Registrere overdragelser av leiligheter i boligselskapene
 • Følge opp bestemmelsene om forkjøpsrett
 • Sørge for notering av pant

Kontaktinformasjon:

Tlf: 22 98 38 00

Faks: 22 98 38 01
Hjemmside: www.usbl.no

E-post: usbl@usbl.no

Boligbyggelaget Usbl
Arbeidersamfunnets plass 1
Postboks 8944 Youngstorget
0028 Oslo