For beboere

Bygningsforsikring – boligselskap

Bygningene er forsikret gjennom borettslaget. Bygningsforsikringen dekker hele bygningsmassen, men ikke andelseiers innbo og løsøre. Andelseier må selv sørge for å forsikre sitt innbo og løsøre. Usbl har samarbeidsavtaler med tre forsikringsselskaper; If

Skadeforsikring, Gjensidige Forsikring ASA og Tryg.

Ved forsikringstilfeller skal skader meldes til styret på epost styretospelia@getmail.no , som sender skademelding til forsikring@usbl.no. Usbl er kontaktledd i forsikringssaken. Dokumenter i forbindelse med skadesaken sendt til berørte eiere og styret. Oppgjør blir ivaretatt av Usbl. Skader som er forårsaken av dårlig eller fraværende av vedlikehold og som faller under beboers ansvar og som er bestemt gjennom vedtektene, kan bli belastet av den enkelte andelseier.

Ovennevnte tjenester er inkludert i boligselskapets forretningsføreravtale når forsikringsavtalen er hos en av Usbl sine samarbeidspartnere.