Kontakt oss

Leder:

Tom Kvernhaugen

Ospelia 26 a

402 94 354

Styremedlem:

Christian Stavseth

Ospelia 24 b

977 75 731

Styremedlem:

Benthe Hansen Ospelia 30 a 400 68 116

Styremedlem:

Thomas Pettersen

Ospelia 24 b

483 68 741

Nest leder:

Sigrunn Kristensen

Ospelia 26 c

938 01 726

Varamedlem: Kathrine Holmen Ospelia 24 b  
Varamedlem: Jan Tore Mehlen Ospelia 30 c  
Varamedlem:      

 

Org.nr: 948485605

Du kan også kontakte oss på denne epost adresse styretospelia@getmail.no         

Fakturaadresse: AL Ospelia borettslag, org.nr. 948485605, Postboks 2740, 7439 Trondheim.