For beboere

Søknad om dyrehold

§ 12 Søknad om hold av hund eller innekatt må sendes styret.
Det er ikke tillatt med vanlig utekatt i borettslaget. Tillatelse til hold av hund eller innekatt gis under forutsetning
av at de vedtatte hunde- og katte regler undertegnes og overholdes. Ved brudd på reglene kan tillatelsen trekkes tilbake.