Nyttig informasjon

Søppel

På denne linken her finner du en sorteringsguide for hva som kan kastes i avfallsbrønnene:

Sorteringsguide

Hos de fleste oppstår det av og til avfall som er så stort at det ikke går an å bli kvitt det gjennom den ordinære renovasjonsordningen, som for eksempel gamle møbler, komfyrer, kjøleskap, sykler, byggematerialer, stor emballasje, hageavfall osv. Slikt avfall kan alle husstander kjøre til en av de syv lokale gjenvinningsstasjonene ROAF har etablert.

Er du privatperson kan du levere følgende avfallstyper gratis:

 • Farlig avfall
 • Elektrisk- og elektronisk avfall
 • KFK-holdige kuldemøbler/Hvitevarer
 • Glass- og metallemballasje
 • Hageavfall
 • Papp og papir
 • Jern og metall                                            
 • Plastemballasje i retursekk
 • Europaller
 • Klær til gjenbruk - UFF-containere (kan kun leveres på Skedsmo gjenvinningsstasjon)
 • Pcb-holdige/klorparafinholdige
 • isolerglassvinduer (kan IKKE leveres på Nittedal gjenvinningsstasjon)
 • Vinyl og rørisolasjon
 • EPS, XPS, Cellegummi

Det er mengdebegrensning på 6m3 for leveranser til gjenvinningsstasjonene. Leveranser over 6m3 henvises til Skedsmo Miljøpark over vekt.
Se nettsiden til Roaf: www.roaf.no

DET ER IKKE LOV Å HENSETT SØPPEL PÅ BORETTSLAGETS OMRÅDE