For beboere

Skifte av lyspære

Skifte av lyspære i bodene er ikke så enkelt da mange av disse lyspærepunktene er plassert inne i den enkelte andelseiers bod. Når man melder inn slike mørke pærer så trenger vi å vite område/oppgang/etasje og bod nummeret til der hvor lyspæren har gått. Er det kun lyspære i bod gangen som er gått så er det kun område eller oppgang og etasje i blokkene. Andre steder hvor lyspæren har gått så er det viktig med stedsangivelse.

Områder (boder og bod ganger utenom blokkene):

Område 1. – nedgang garasje mellom blokk 23 og 25.

Område 2. – dør mellom blokk 25 og 27.

Område 3. – nedgang garasje – første dør til venstre – mellom blokk 27 og 29.

Område 4. - nedgang garasje mellom blokk 27 og 29 – lang gangen bort til
                    garasjeanlegget er det 4 bod ganger m/boder og 2 boder:

                    Med ryggen til trappen:

                    Dør A. Første til venstre

                    Dør B. Første til høyre

                    Dør C. Andre til høyre – Bod

                    Dør D. Tredje til høyre – Bod

                    Dør E. Andre dør til venstre

                    Dør F. Fjerde dør til høyre

Melding om mørke pærer meldes inn på epost:
styretospelia@getmail.no eller på SMS til leder (se under kontakt oss)