Nyttig informasjon

Ny bom

Våren 2013 ble bommen utsatt for hærverk og det ble konstatert så store skader at styret har sett det nødvendig å få den bytte ut.

Styret har henstilt beboerne i de siste årene om å begrense kjøringen inne i borettslaget, men det har dessverre ikke hjulpet. Styret og andre beboere har observert det motsatte og på grunn av dette og store kostander vedrørende vedlikehold av garasjeportene og bom, så tok styret valget med å få satt opp en bom med p-automat. I tillegg gir dette også ambulansetjenesten fri passering, som ikke vært tilfeldig før. Bommen er utstyrt med såkalt Oslofrekvens for utrykningskjøretøy.
Dette betyr at man nå må betale kr. 20 pr. innkjøring/utkjøring med en utskrevet billett som legges synlig i bilvinduet, dette for kontrollhensynet. Man har kun lov til å parkere i indre området inntil en halv time eller ved synlig av- og pålessing. Ved behov for stans utover dette (håndverkere, ved flytting mv.), må det innhentes ett særskilt parkeringsbevis fra styret. Viser til parkeringsbestemmelsene for Ospelia brl.

Styret håper at dette kan bidra til mindre kjøring inne i borettslaget. Obs, barn leker!