Nyttig informasjon

Varmtvannsbereder

Styret vil gjøre nok en gang oppmerksom på at det antakeligvis ikke er byttet varmtvannsberedere i mange av leilighetene siden blokkene ble satt i 1983/84. På bakgrunn av dette ønske styret å vise til vedtektene for borettslaget, der det i pkt. 5.1-2 står; 

5.1 Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

5.2 Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

Er du usikker på tilstanden til din varmtvannsbereder oppfordres du til å kontakte en autorisert rørlegger for en vurdering.