For beboere

Vask av trapper

Styret har inngått kontrakt med Kim renhold & service for vask av trapper etc. Kontrakten inneholder følgende oppgaver:

• Vask av trapper, trappeganger og oppgang
• Fjerning av flekker, tyggegummi og annet fra gulv og vegger (utføres ved behov)
• Rengjøring av gelender, vinduskarmer, gulvlister og ytterdør (utføres ved behov)
• Vaske under hver enkelt dørmatte, risting av matter ved utgangsdør
• Pussing av vinduer i oppgang og inngangspartiet hvert kvartal
• Kontrollister med info og oversikt over hvem og når det er vasket blir hengt opp på tavlen.

Beboer sine forpliktelser:
• Feie sand og vaske etter seg hvis de søler noe
• Barnevogner, sykler kjelker etc. må plasseres i fellesboden. Det skal ikke ligge noe under trappa, men det kan aksepteres 1 eller 2 barnevogner.
• Klage på dårlig utført vask rettes skriftlig på epost: styretospelia@getmail.no eller brev til leder.