For beboere

Kjellerbod

Hver blokkleilighet har 2 kjellerboder utenom enkelte tidligere "handicap- og trygdeboliger" hvor det er kun 1 dette fordi disse ble bygd inne i leiligheten. Kjellerbodene er lokalisert i oppgangene og nedgangen til garasjeanlegget mellom blokk 23 og 25 og mellom blokk 27 og 29.

Felles boder
Det er mange beboere som bruker felles bodene til oppbevaringsplass. Styret henviser til husordensreglene § 5 der det står;        

”Felles boder skal kun brukes til oppbevaring av sykler, barnevogner, kjelker, ski og akebrett.  Det er ikke tillatt å hensette møbler, komfyrer, kjøle/fryseskap, TV etc. i felles boder.”

Dere som beboere har et ansvar for å holde felles bodene i orden.