For beboere

Nøkler

Nye nøkler som inngår i låssystem kan kun bestilles via borettslaget. Felles inngangsdører har systemnøkler. Det betyr at dersom du har mistet eller trenger flere nøkler til oppgangsdøren eller til dørene på fellesarealet , så sender du en skriftlig bestilling på epost eller på en lapp med navn, adresse, andelsnr., nøkkelnr og antall til epost styretospelia@getmail.no eller å legge lappen i leders postkasse. Alle bestillinger må beboer betale selv.

NB! Borettslaget har ikke nøkler som passer til de enkelte leilighetene. Har du mistet nøklene må du selv skaffe lås-smed for å komme inn i din leilighet.