Det ble på generalforsamlingen den 29. april 2019 vedtatt en ny paragraf i husordensreglene vedrørende parkering i garasje anlegget.

Paragraf 19
I felles garasjeanlegg er det kun bil og tilbehør til bil som kan lagres. Med tilbehør til bil menes takgrind/skistativ/skiboks og ett sett med dekk/hjul. Dette oppbevares på eget ansvar og risiko.

Kjøretøy eller gjenstander må ikke plasseres på en slik måte at de er til sjenanse eller hinder for andre. Det er ikke tillatt å utføre bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag. Oljesøl og annen lekkasje fra biler må fjernes.

Det er strengt forbudt å lagre brannfarlige væsker og gass i garasjeanlegget. Det er strengt forbudt å røyke eller bruke åpen ild i garasjeanlegget.

Husordensreglene er en del av husleiekontrakten slik at brudd på reglene er også brudd på kontrakten.

 

VIS HENSYN