Det er nå lagt til rette 4 ladepunkter ned på parkeringsplassen ute. Disse er kun forbeholdt beboere med adresse i Ospelia brl.

Hva må du gjøre for å få brukt disse ladepunktene?
1.        Du må registrer deg på «Lade i Norge», her registres betalingskortet etc.
2.        Send en epost til styretospelia@getmail.no med navn, adresse, bil.nr og mobiltelefonnr. slik
           at vi kan få lagt det inn i systemet og godkjent registeringen.
3.        Når du får dette godkjent så kan man koble seg til remote med webAPP (ladeinorge.no),
           SMS eller RFID.

I ampere vil det lades med 1x30A eller 2x15A på hver stolpe/boks. Elbilen kan lades max 4 timer pr. lading. Gjør oppmerksom på at dette ikke er en parkeringsplass kun ladeplass, vis hensyn til hverandre. Prisen er satt til 15 kr. pr.  påbegynt time, obs på at man ikke går over 4 timer. Prisen er ment å dekke Kw, vedlikehold, betalingstjenester, administrasjon og anskaffelsen av ladestolpene.
Styret vil ta høyde for evaluering for å se hvordan dette fungerer.