Som dere sikkert har merket har vi hatt oppstart av ladeanlegg fra Elaway.
Da kan vi starte bestilling gjennom kundeportalen av våre egne ladepunkt, det gjøres ved å benytte linken under her.

https://consumer.elaway.io/charging-site/c2ca7b00-dba9-4e99-ac64-6e7ffcee937a

 

Midlertidig parkering: I perioden kan det parkeres på ballplassen eller gjesteparkeringsdelen (ikke på reservert plass). Parkering på ballplassen gjelder ikke gjester.

  • Unngå bot/tauing av bil, tøm parkeringsplassen innen fristen.
  • Viktig at du rydder bort alt fra din parkeringsplass.

HUSK!
§ 19 Bruk av garasjeanlegget   
        I felles garasjeanlegg er det kun bil og tilbehør til bil som kan lagres. Med tilbehør til bil
        menes takgrind/skistativ/skiboks og ett sett med dekk/hjul. Dette oppbevares på eget
        ansvar og risiko. Kjøretøy eller gjenstander må ikke plasseres på en slik måte at de er
        til sjenanse eller hinder for andre. Det er ikke tillatt å utføre bilreparasjoner eller brannfarlige
        arbeider av noe slag. Oljesøl og annen lekkasje fra biler må fjernes. Det er strengt forbudt å 
        lagre brannfarlige væsker og gass i garasjeanlegget. Det er strengt forbudt å røyke eller bruke åpen
        ild i garasjeanlegget.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER

Vi ber om at ungene ikke oppholder seg på ballplassen i denne perioden. Vi ber foreldrene om å snakke med barna om dette slik at vi unngår ulykker.

Styret tar forbehold om endringer.

Med vennlig hilsen Styret