OSPELIA BORETTSLAG vil avholde generalforsamling den 25.04.24

SAKER TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest den 09.04.24 via e-post: styretospelia@wemail.no eller i styrets postkasse utenfor Ospelia 26A.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte / generalforsamling.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

 - Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamling

 - Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møte med å behandle og ta stilling til saken.

 - Hvis en sak anses lite egnet for behandling på møte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte.

Innkalling med dagsorden blir tilsendt snarest etter fristens utløp.

 

Styret