Møterommet – utleie.
Møterommet er nyoppusset. For at alle skal få størst mulig glede av dette, er det nødvendig med noen regler.
Lokalet er egnet til barnedåp, barnebursdager, konfirmasjoner eller andre private arrangementer.

Møterommet leies kun ut til beboere i Ospelia Borettslag.
Alle henvendelser vedrørende bestilling og spørsmål kan gjøres til ansvarlig for utleie. Det er styremedlem Benthe Hansen, 30A som er ansvarlig for dette. Mob. 40068116. Pris: 500,- betales inn til kontonr.: 1503 17 71142. Nøkkel hentes etter avtale.

Det finnes bord, stoler og dekketøy til 25 stk. Kaffetrakter, vannkoker, kjøl/frys og oppvaskmaskin.

Reglement og utleievilkår
Dette reglementet gjelder for alle som leier møterommet. Leier forplikter seg til å sette seg inn i hele reglementet før gjennomføring av arrangementet. Ved mislighold kan borettslaget ved senere anledninger nekte personen å leie lokalet.

 • All bruk av lokalet skal skje etter avtale med Ospelia Borettslag.
 • Leier er ansvarlig for at arrangementet gjennomføres på en slik måte at lokale og inventar ikke blir skadet. Leier er ansvarlig for svinn og skader i forbindelse med arrangementet. Svinn og skader skal rapporteres til styret samtidig med tilbakelevering av nøkkel.

Aktivitetene i lokalet skal ikke være til sjenanse for naboer. Vis hensyn når det gjelder støynivå. Vanlige husordensregler gjelder, det vil si at det skal være ro etter 23.00.

 • Røyking forbudt i lokalet, skal gjøres utendørs.
 • Lokalet skal være ryddet og låst ved leietidens utløp.
 • Det er leiers ansvar å rydde og rengjøre etter bruk.

Dette innebærer:

 • Oppvasken skal skylles, settes i oppvaskmaskinen, vaskes og settes på plass i skap.
 • Kjøleskap/fryser skal tømmes. Ikke sett igjen matrester.
 • Bord, stoler og benkeplater skal vaskes og tørkes av.
 • Bord og stoler skal stå i lokalet, ikke settes i rommet ved siden av.
 • Gulv kostes og vaskes.
 • Toalett rengjøres.
 • Alle lys slås av, vindu lukkes og dør låses.
 • All søppel legges i poser og kastes i beholdere i søppelbod. Flasker og papir fjernes.

Ospelia, september 2018

 Styret