VASK AV GARASJEANLEGGET

TORSDAG 25. APRIL - ØVRE GARASJEANLEGG
Inn med bilene senest kl. 19
_________________________________________
FREDAG 26. APRIL – NEDRE GARASJEANLEGG
Ut med bilene før kl. 08.00
Inn med bilene senest kl. 19.00
______________________________________________
Midlertidig parkering: Det kan parkeres begge dager
på ballplassen. Parkering på ballplassen gjelder
ikke gjester.

• Unngå bot, flytt bilen innen fristen kl. 19 begge
dager.

• Viktig at du rydder bort alt fra din parkeringsplass.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER

Vi ber om at ungene ikke oppholder seg på ballplassen i denne
perioden. Vi ber foreldrene om å snakke med barna om
dette slik at vi unngår ulykker.

Styret tar forbehold om endringer.

Med vennlig hilsen
Styret