Viktig Oppdatering: Sikkerhet, effektivitet og mulighet for modernisering av din leilighet

Kjære Beboer,

Vi ønsker å informere dere om en viktig oppgradering som vil bidra til økt sikkerhet i vår boligforening.
Etter flere henvendelser fra beboere i Ospelia Borettslag AL om å bytte sikringsskap har vi innhentet tilbud fra Proff Elektriker AS. Styret er tydelig på at dette er kun en anbefaling og er helt frivillig for hver enkelt.

Hvorfor er dette viktig?

  1. Økt Sikkerhet: Gamle sikringer er ikke designet for å tåle den elektriske belastningen av moderne husholdningsapparater og teknologi. Dette kan øke risikoen for elektriske feil, branner og annen skade.
  2. Overensstemmelse med Dagens Lover: Elektriske standarder og forskrifter har utviklet seg betydelig. Å ha oppdaterte sikringer sikrer at ditt hjem er i samsvar med dagens lover og bestemmelser, og kan også påvirke forsikringspremier positivt.
  3. Bedre Ytelse: Moderne sikringer reagerer raskere på overbelastning eller kortslutning, beskytter ditt elektriske system bedre og minimerer risikoen for skade på tilkoblede apparater.
  4. Økonomiske Fordeler: Et oppdatert sikringsskap kan mulig redusere strømforbruket og spare penger på lang sikt. Det kan også øke verdien av seksjonen din ved videresalg.

 

Vi forstår at å ta initiativ til en slik oppgradering kan føles som en stor oppgave, men vi har en enkel løsning for dere. Siden Proff Elektriker AS allerede er på stedet, har de tilbudt oss et spesialpristilbud for beboere som ønsker å oppgradere sine sikringsskap. For de som ønsker en direkte samtale om dette tilbudet eller annet elektrisk arbeid, kan dere enkelt ta kontakt med elektrikeren direkte mens han er i bygningen.

Dette er en gyllen mulighet for å få utført en viktig oppgradering av sikringsskapet ditt til en konkurransedyktig pris. Vi oppfordrer alle til å vurdere denne muligheten for sikkerhetens, komfortens og økonomiens skyld.

For spørsmål utenom arbeidstid, vennligst kontakt elektriker på telefon: 988 14 438. Ytterligere detaljer og pristilbudet er vedlagt denne nyheten.

Pristilbudet ligger på 17 000kr ink. mva.

Med vennlig hilsen
Styret